Napredni uređaj Pyromark Q24 stavljen je u funkciju

Početkom siječnja 2016. testiran je i stavljen u funkciju uređaj za pirosekvenciranje u sklopu Laboratorija za epigenetiku i molekularnu medicinu, na Zavodu za medicinsku biologiju.
Napredni uređaj Pyromark Q24 (Qiagen), sa pripadajućom opremom, nabavljen kao potpora programima istraživanja u okviru Centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu.
Prednosti ovog sistema za otkrivanje i kvantificiranje epigenetskih i genetskih varijacija su napredna tehnologija, software i kemijska priprema za analizu dugačkih sekvenci, kvantitativna analiza metilacije na ponavljajućim CpG i CpN dijelovima genoma, poboljšana kvantifikacija varijabilnosti unutar bilo koje sekvence, funkcionalnost „Base calling“ metode.
Slijedeći korak nam je inkorporirati analizu metilacije DNA kao najznačajnije epigenetičke modifikacije, te ostalu analitiku koju nudi pyro, u istraživanja ostalih grupa iz raznih područja.