Regenerativna medicina

Partneri

regenerativna-medicina

 

Suradne institucije RM i njihove glavne aktivnosti:

 

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM)

 • in vitro i in vivo modeli
 • genomska i proteomska analiza
 • razvoj bioeseja
 • upravljanje projektima i intelektualnim vlasništvom

 

Genera istraživanja (GEN)

 • GLP i GMP proizvodnja rekombinantnih proteina (BMP1 izoforme, BMP6, itd.)
 • razvoj novih istraživačkih alata
 • razvoj bioeseja

 

Klinički bolnički centar Zagreb (UHCZ)

 • središnja baza podataka za klinička istraživanja i klinička ispitivanja
 • iskustvo u regeneraciji tkiva
 • razvoj i osmišljavanje novih terapijskih alata

 

Klinička bolnica Dubrava (UHD)

 • ekspertiza u interpretaciji rezultata animalnih modela
 • analiza učinkovitosti testiranih molekula
 • razvoj novih dijagnostičkih testova

 

Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet (MEDRI)

 • proizvodnja i testiranje monoklonskih protutijela
 • objašnjenje patofizioloških mehanizama tkivne regeneracije

 

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet (UZSVM)

 • veliki eksperimentalni animalni modeli
 • analiza regeneracije zglobne hrskavice
 • regeneracija kosti perifernog i aksijalnog skeleta

 

Ruđer Bošković institut (RBI)

 • otkriće razvojnih mehanizama tkivne regeneracije
 • tehnologija detekcije tkivnog oštećenja (PET-CT)

 

Fidelta

 • predklinički sigurnosni profil
 • razvoj eseja
 • biokemijska in vitro provjera

 

Smart Medico (SMED)

 • stručnost u praćenju kliničkih ispitivanja
 • monitoring