Regenerativna medicina

Djelatnici

Suradnici Institucija/kratica Odsjek/odjel Ekspertiza
Prof. Slobodan Vukičević
– voditelj projekta
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Centar za translacijska i klinička istraživanja Regeneracija kosti, hrskavice i bubrega, biologija TGF-β nadobitelji, translacijska medicina, klinički razvoj novih lijekova
Prof. Davor Miličić Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Klinika za bolesti srca i krvnih žila Kadiologija, matične stanice u liječenju srca, biomarkeri srčanih bolesti
Prof. Siniša Volarević Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet (MEDRI) Zavod za Molekularnu medicinu i biotehnologiju Proizvodnja protutijela, mikroskopija, stanična i molekularna biologija
Prof. Nada Čikeš Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju Reumatologija, klinička imunologija, pregradnja kosti i zglobova
Dr. Hermann Oppermann Genera istraživanja (GEN) Odjel za inovaciju i proizvodnju rekombinantnih proteina Dizajn, proizvodnja (GLP, GMP) i analiza rekombinantnih proteina i protutijela
Prof. Fran Borovečki Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Centar za funkcionalnu genomiku Humana genetika, funkcionalna genomika, regeneracija skeleta
Prof. Biserka Mulac-Jeričević Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet (MEDRI) Zavod za fiziologiju i imunologiju Imunologija, fiziologija, mehanizmi djelovanja hormona, targetiranje gena
Dr. Tomislav Domazet Lošo Ruđer Bošković Institut (RBI) Laboratorij za evolucijsku genetiku Evolucijska razvojna biologija i porijeklo gena, evolucijska medicina i porijeklo gena bolesti
Dr. Alfred Švarc Ruđer Bošković Institut (RBI) Centar za nuklearnu molekularnu dijagnostiku Nuklearna slikovna obrada, PET CT životinja kod ishemije srca
Dr. Vesna Eraković Haber Fidelta (Fidelta) NA Farmakologija, enzimski i stanični eseji, mehanizam djelovanja, patologija
Dr. Karmen Brajša Fidelta (Fidelta) NA Razvoj eseja za probir, ADME
Dr. Sulejman Alihodžić Fidelta (Fidelta) NA Medicinska kemija, fizikalno kemijska svojstva spojeva, optimizacija sinteze na većim količinama
Prof. Boris Brkljačić Klinička bolnica Dubrava (UHD) Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Slikovni prikaz i analiza organa, dijagnostika, intervencijska radiologija
Prof. Dunja Rogić Klinički bolnički centar Zagreb (UHCZ) Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku Klinička biokemija, razvoj eseja, stanična signalizacija
Prof. Igor Francetić Klinički bolnički centar Zagreb (UHCZ) Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kliničku farmakologiju Farmakologija, razvoj protokola i provođenje kliničkih istraživanja
Prof. Dražen Matičić Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet (UZSVM) Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarska kirurgija, životinjski modeli za regeneraciju kosti i hrskavice, dobrobit životinja
Prof. Danka Grčević Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Zavod za fiziologiju Biologija kosti, matične stanice, regeneracija skeleta
Doc. Lovorka Grgurević Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Centar za translacijska i klinička istraživanja Biologija BMPa, regeneracija kosti, bubrega i jetre, životinjski modeli
Prof. Mislav Jelić Klinički bolnički centar Zagreb (UHCZ) Klinika za ortopediju Ortopedska kirurgija, cijeljenje kosti i artukularne hrskavice
Doc. Donatella Verbanac Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Centar za translacijska i klinička istraživanja Biokemija, farmakologija, otkriće lijekova
Mr.sc. Smiljka Vikić-Topić Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Centar za translacijska i klinička istraživanja Transfer tehnologije, prava intelektualnog vlasništva, vođenje projekata, suradnja s industrijom
Prof. Danica Batinić Klinički bolnički centar Zagreb (UHCZ) Klinika za pedijatriju, Zavod za nefrologiju Pedijatrijska nefrologija, mehanizmi kronične bolesti bubrega
Dr. Snježana Martinović Smart Medico (SMED) NA Razvoj, provođenje i monitoriranje kliničkih studija, odobrenja za klinička ispitivanja
Doc. Ivica Grgurević Klinička bolnica Dubrava (UHD) Zavod za gastroenterologiju Hepatologija, mehanizmi i liječenje bolesti jetre
Dr. Mihaela Perić Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (UZSM) Centar za translacijska i klinička istraživanja Otkriće lijekova, pretkliničko testiranje novih lijekova