Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja

Partneri

1. Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

OIB: 45001686598, Zagreb, Šalata 3, zastupan po dekanu prof. dr. sc. Marijanu Klarici (u daljnjem tekstu: Institucija nositeljica ili MEF)

2. Klinički bolnički centar Zagreb

OIB: 46377257342, Zagreb, Kišpatićeva 12, zastupan po sanacijskom upravitelju prof. dr. sc. Hrvoju Vrčiću (u daljnjem tekstu: KBCZ)

3. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

OIB: 84924656517, Zagreb, Vinogradska cesta 29, zastupan po sanacijskom upravitelju dr. sc. Danku Velimiru Vrdoljaku (u daljnjem tekstu: KBCSM)

4. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

OIB: 30285469659, Zagreb Ksaverska Cesta 2, zastupan po ravnateljici dr. sc. Ani Lucić Vrdoljak (u daljnjem tekstu: IMI)

5. Klinička bolnica Sveti Duh

OIB: 65119154523, Zagreb, Sveti Duh 64, zastupana po ravnatelju doc. dr. sc. Mladenu Bušiću (u daljnjem tekstu: KBSD)

6. Klinika za dječje bolesti Zagreb

OIB: 70641763756, Zagreb, Klaićeva 16, zastupana po sanacijskom upravitelju Zoranu Bahtijareviću (u daljnjem tekstu: KDBZ)

 

ZNANSTVENA DRUŠTVA

1. Društvo za kliničku genetiku hrvatske

2. Hrvatsko društvo za humanu genetiku

 

ZNANSTVENA DRUŠTVA U OSNIVANJU

1. Hrvatsko društvo za laboratorijsku medicinu

2. Hrvatsko androloško društvo