Izvješće Nacionalnog povjerenstva za znanost RH

Sukladno naputku MZOŠ RH, voditelji CERRM jedinica prof.dr.sc Davor Ježek (biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja) i akademik prof.dr.sc. Slobodan Vukičević, podnijeli su u siječnju 2016. godine iscrpno izvješće o radu i financijska izvješća za CERRM za razdoblje 2014-2015.

U travnju 2016. godine objavljene su ocjene predanih izvješća Centara izvrsnosti od strane Nacionalnog povjerenstva za znanost Republike Hrvatske.

U Izvješću Nacionalnog povjerenstva za znanost, Vijeće je pozitivno ocijenilo rad CERRM-a ističući vrlo visoku razinu aktivnosti u obje jedinice: “Njihov rad lijepo pokazuje broj publikacija svih suradnika od strane Centra. To je tim prije fascinantnije budući da se radi o razdoblju od godinu i pol dana. Financijsko izvješće je iscrpno i kompletno“.