Prezentacija TECAN Spark 10M multimode microplate readera

CERRM nastavlja sa svojim aktivnostima predstavljanja novih tehnoloških dostignuća te proizvoda prisutnih na tržištu koji mogu pridonijeti daljnjem unaprjeđuju kvalitete i konkurentnosti hrvatske znanosti i medicine uopće. U suradnji s INEL – medicinskom tehnikom d.o.o., 12. travnja 2016. u dvorani Šercer Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bit će predstavljen TECAN Spark 10M multimode microplate reader uređaj koji objedinjuje funkcije multimodalnog čitača, inkubatora, brojača i raspršivača stanica.

Pozivnica

TECAN Spark 10M