Mini androloški simpozij – petak, 7. travnja 2017.

Hrvatsko androloško društvo, EAA edukacijski centar Klinike za urologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC “Zagreb” te Medicinski fakultet (Istraživačka jedinica “Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja” Znanstvenog centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu) organizira mini-simpozij iz područja andrologije. Spomenuti skup održat će se u petak, 7. travnja 2017. na Medicinskom fakultetu/KBC Rebro te će okupiti eminentne domaće kao i inozemne stručnjake, poglavito iz Europske androloške akademije (European Academy of Andrology, EAA). Informacije se nalaze u tekstu ispod, a za ostalo molimo kontaktirajte: jasna.turkovic@mef.hr

Andrology Mini-Symposium Zagreb 7. travnja 2017_Flyer

Andrology Mini-Symposium Zagreb_Program

Andrology Mini-Symposium_7. travnja 2017 Application form