Europski centar izobrazbe iz andrologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb

Sredinom srpnja ove godine Europska androloška akademija (EAA) odlučila je Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb dodijeliti prestižni status Europskog centra izobrazbe iz andrologije (engl. „Zagreb Training Centre in Andrology“). Radi se o jednom od svega 25 sličnih centara koji trenutno postoje u Europi i svijetu. Ključnu ulogu u funkcioniranju centra imaju Klinika za urologiju KBC Zagreb (predstojnik: prof. dr.sc. Željko Kaštelan) i Klinika za ženske bolesti i porode (predstojnik: prof. dr.sc. Slavko Orešković). Zajednički centar MF-a i KBC Zagreb ubrzo će pokrenuti ljetnu školu pod nazivom „Testis Histology and Pathology for Clinical Andrologists and Embryologists“. Također će biti u mogućnosti prihvatiti urologe i druge liječnike zainteresirane za andrologiju i zaokružiti njihovu izobrazbu koristeći kurikul EAA. Za direktora Centra imenovan je redoviti član EAA, prof. dr.sc. Davor Ježek. Gore opisani proces certificiranja dio je aktivnosti Centra znanstvene izvrsnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za reproduktivnu i regenerativnu medicinu. Više informacija o proglašenju možete naći ovdje.

certifikat-EAA