BMP-1 IsoFor – Uspostavni istraživački projekt preporučen za financiranje od strane HRZZ

Projekt „Novootkrivene cirkulirajuće izoforme BMP1 proteina kao biomarkeri i terapijski ciljevi za humane bolesti“ (akronim: BMP-1 IsoFor), voditeljice dr.sc. Lovorke Grgurević, jedan je od Uspostavnih istraživačkih projekata predloženih za financiranje od strane HRZZ te se očekuje potpisivanje Ugovora o financiranju projekta.

 Članovi Stalnog odbora za biomedicinu i zdravstvo donijeli su preporuku za financiranje za ukupno 38 projektnih prijedloga (31 Istraživačkih projekata i 7 Uspostavnih istraživačkih projekata) na temelju rang lista projektnih prijedloga preporučenih za financiranje od strane panela za vrednovanje. Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 48. sjednici održanoj 12. lipnja 2015. godine donio je Odluku (O-1259-2015) o započinjanju postupka pregovora o financijskom i radnom planu projekta, koji čine temelj za potpisivanje Ugovora o financiranju projekta za sljedeće projektne prijedloge (abecednim poretkom).

Natječaj UIP IP – biomedicina i zdravstvo – rezultati

BMP-1 IsoFor